Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de BSO begeleiden wij kinderen van 4 jaar t/m de basisschoolleeftijd in hun vrije tijd. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen lopend uit school. Verantwoord eten en drinken staat klaar om gezamenlijk, in leeftijdsgroepen, de ervaringen van de dag te delen. Samen met de kinderen worden activiteiten bedacht en uitgewerkt. Zodoende sluiten we goed aan bij de belevingswereld en interesse van de kinderen in alle leeftijden. Ouders en leiding helpen het kind steeds meer zelfstandig te worden. In overleg met het kind wordt een zelfstandigheidsformulier ingevuld waardoor het b.v. zelf naar de BSO mag komen als hij/zij daar aan toe is of zelf naar een sportclubje mag gaan vanuit de BSO.

De BSO stimuleert bewegen door veel buiten te spelen, door samenwerking met plaatselijke sportverenigingen of het aanbieden van activiteiten zoals streetdance, koken of timmeren.

School dicht? Snoopy open !!!

 U heeft gratis opvang op studiedagen van school indien uw kind normaliter op deze dag naar de BSO zou komen.

Dagprogramma

De kinderen worden uit school opgehaald door de pedagogisch medewerkers van de BSO. Zij starten met iets te eten en drinken aan tafel met leeftijdsgenootjes. Daarna is er tijd die ze zelf in mogen vullen. De kinderen kunnen meedoen aan een van de activiteiten die worden aangeboden. Ze mogen het zelf kiezen! De een wil eerst lekker onderuit op de bank en de ander gaat eerst een potje voetballen. In overleg kan en mag veel en dat is het mooie van de BSO. Uiteraard worden kinderen wel gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten.

BSO: Voorschoolse Opvang

Op alle dagen is het mogelijk op de BSO voorschoolse opvang (VSO) af te nemen vanaf 07.30 uur. Ontbijt is inbegrepen! Naast het feit dat het goed is om de dag met een ontbijt te beginnen is het ook leuk samen smikkelen met je vriendjes!

BSO: Vakantieopvang / strippenkaart

Heeft uw kind vakantie, maar moet u gewoon doorwerken? Dan is vakantieopvang een goede oplossing! Kinderen ontmoeten elkaar op de BSO en maken vrienden. In de vakanties worden er leuke activiteitenprogramma’s aangeboden voor alle leeftijdsgroepen waar je als kind aan mee MAG doen. Bovendien mogen de kinderen zelf meedenken om de leukste activiteiten te verzinnen die bij hun interesse en belevingswereld passen. Ze mogen ook gewoon komen spelen en lekker doen wat ze zelf willen want het is tenslotte hun vrije tijd.

Indien u een BSO plek afneemt voor uw kind heeft u standaard recht op vakantieopvang. Dit betekent dat uw kind in alle schoolvakanties op de contractuele/standaard dag(en) welkom is van 08.30 uur tot 18.30 uur. Indien u 52 weken voorschoolse opvang afneemt is uw kind al welkom vanaf 07.30 uur. Alle schoolvakanties zijn wij open. 

Indien u geen vaste klant bent van Snoopy kunt u met een BSO strippenkaart incidenteel opvang afnemen. Tijdens schoolweken is dit echter geen gegarandeerde opvang. U kunt opvang genieten mits de groepsgrootte dit toelaat. Tijdens studiedagen of vakantiedagen bent u middels een strippenkaart wel gegarandeerd van opvang. U registreert uw kind via de button inschrijven op onze site en geeft u aan bij opmerkingen dat u een digitale strippenkaart wilt afnemen. Daarna kunt u uw opvangwens aan de locatie doorgeven.

Flexibele opvang BSO

U kunt bij ons flexibele opvang afnemen. Vertel ons uw wens en wij denken met u mee!

Daarnaast is er opvang mogelijk via een digitale strippenkaart. Vraag naar de mogelijkheden door contact op te nemen met de kindplanning: 0172-500312 / kindplanning@kinderopvangsnoopy.nl

Onze BSO locaties

Buitenschoolse opvang Kudelstaart (BSO)

Buitenschoolse opvang Leimuiden (BSO)

Buitenschoolse opvang Rijnsaterwoude (BSO)

Buitenschoolse opvang Woubrugge (BSO)