Actviteiten

Op het KDV

Bieden we alle leeftijden thema’s en bijbehorende activiteiten aan met behulp van de VVE methode Uk & Puk. Uk & Puk laat baby’s, dreumesen en peuters actief spelen, ontdekken en groeien
Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby’s, dreumesen en peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.
• Sluit aan op de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters
• Leren en groeien door actief te spelen en ontdekken
• Stimuleert de brede ontwikkeling
• VVE gecertificeerd
Bij Uk en Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat ukken het liefste doen!
Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijk wijze een brede ontwikkeling door.
De materialen bij Uk & Puk bestaan uit een handpop van Puk, een liedjesboek, activiteitenboeken en kijk- en knieboeken.

Filmpje over het totaalprogramma 

bron: www.zwijsen.nl

  

Op De BSO

Maken we voor elke dag een activiteitenprogramma voor elke leeftijdsgroep. De activiteiten zijn inzichtelijk onder deze link.