Snoopy maakt aanvang met zelftesten voor medewerkers!

Vanaf vandaag, maandag 3 mei 2021, is het voor medewerkers van Snoopy mogelijk om thuis zelftesten af te nemen ter voorkoming van het verspreiden van Covid-19.

Het coronavirus is nog steeds volop aanwezig in de maatschappij. Dat leidt soms tot besmettingen bij pedagogisch medewerkers en kinderen, en heeft er voor gezorgd dat stevige maatregelen nodig blijven om de kinderopvang verantwoord open te houden. Die maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand houden, het handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven heel belangrijk: ze zijn de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor de kinderopvang zijn er nog meer regels en richtlijnen om contacten te beperken, zoals het zo min mogelijk mixen van kinderen en het gespreid brengen en halen door ouders.

De overheid stelt vanaf medio mei voor alle kinderopvangorganisaties zelftesten beschikbaar, waarmee medewerkers zichzelf tot de zomer preventief kunnen testen. Een zelftest is een coronatest die door de medewerker zelf kan worden afgenomen. In de kinderopvang worden de zelftesten alleen voor medewerkers ingezet. Hiermee kunnen in de kinderopvang op een laagdrempelige manier sneller besmettingen worden opgespoord en mogelijke uitbraken worden voorkomen. We hebben daarmee een extra middel in handen om de veiligheid op en rondom de kinderopvang te vergroten en de continuïteit hiervan te bevorderen. Alle kinderopvangorganisaties ontvangen daarom in de komende weken zelftesten.

Kinderopvangorganisaties die op hetzelfde adres als een basisschool zijn gevestigd ontvangen in de week van 19 april, tegelijkertijd met de basisscholen, de zelftesten. Het streven is dat vanaf maandag 3 mei de zelftesten voor de overige kinderopvanglocaties worden gedistribueerd naar de houders.

Het gebruik van zelftesten is altijd vrijwillig, en het is aan de medewerkers of de zelftesten ook worden gebruikt.

De zelftest is een aanvulling op de coronamaatregelen en het bestaande testbeleid: Testen bij klachten en testen als je contact hebt gehad met een besmet persoon. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de preventieve zelftesten worden gebruikt als medewerkers klachten hebben. Dan dient een afspraak gemaakt te worden bij de GGD.

  1. Wat zijn zelftesten?

Zelftesten is een verzamelnaam van coronatesten, van verschillende fabrikanten, die als eigenschap hebben dat de uitvoering van de test en het aflezen van het testresultaat niet door een ander gebeurt, maar door de geteste persoon zelf (eventueel met begeleiding van een persoon die instructies geeft). De overheid stelt antigeensneltesten als zelftesten ter beschikking voor de kinderopvang. Deze testen kunnen worden uitgevoerd door medewerkers zelf. Deze zelftesten verschillen van de test op de GGD-testlocatie: het wattenstaafje hoeft minder ver de neus in. Antigeensneltesten zijn testen die binnen maximaal 30 minuten (en vaak vanaf 15 minuten) een infectie met het coronavirus kunnen vaststellen. De resultaten van deze zelftesten zijn iets minder gevoelig dan de testen die bij de testlocaties van de GGD worden gebruikt. Een zelftest kan de kans op een ongemerkte besmetting dus verkleinen, maar niet uitsluiten. Blijf dus voorzichtig en zorg dat iedereen binnen de kinderopvang zich blijft houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven en testen (via de GGD) bij klachten. Bij een positieve uitslag met een zelftest is het dringende advies om contact op te nemen met de GGD en een verificatietest te doen bij een GGD-testlocatie.

  1. Hoe wordt zelftesten in de kinderopvang toegepast, en wat levert het op?

De overheid stelt tijdelijk zelftesten beschikbaar, waarmee medewerkers zichzelf tot de zomer (twee keer per week) preventief kunnen testen. De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis van de cijfers die bekend zijn bij DUO en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het kan zijn dat u iets te veel of te weinig ontvangt. We vragen u om deze zelftesten zo goed mogelijk en naar eigen inzicht te verdelen onder het personeel en passend bij de werkdagen van het personeel.

Personeel wordt aangeraden zich tweemaal per week zelf te testen en de testdagen af te stemmen op de werkdagen. Door regelmatig preventief te testen, kan een onverhoopte besmetting eerder worden opgespoord, en mogelijk een (grotere) uitbraak worden voorkomen. Let op: de uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig. Gebruik daarom zelftesten niet als een medewerker:

  • coronaklachten heeft;
  • als nauw contact of huisgenoot uit het bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD komt;
  • terugkeert uit een hoogrisicogebied.

Laat deze collega’s een testafspraak maken bij een GGD-testlocatie.

Zelftesten is altijd vrijwillig: elke medewerker beslist zelf of hij of zij wil testen. Hoe groter de deelnamebereid is, hoe groter de effectiviteit van de inzet van de zelftesten.