Haalbaarheid Integraal Kindcentrum van start

De gebouwen van de drie basisscholen De Kleine Wereld, De Schakel en De Torenvalk in Leimuiden zijn toe aan vervanging. Gaan de scholen dat weer doen in hun afzonderlijke gebouwen, of kunnen ze samen in 1 gebouw? Een gebouw dat dan bovendien niet alleen aan de samenwerkende basisscholen ruimte biedt, maar ook aan kinderopvang Snoopy en peuterspeelzaal Ollekebolleke, misschien zelfs aan andere (kind)organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg. Samen kunnen zij dan een Integraal Kindcentrum (IKC) vormen. Een laagdrempelig gebouw voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

De gebouwen van de drie basisscholen De Kleine Wereld, De Schakel en De Torenvalk in Leimuiden zijn toe aan vervanging. Gaan de scholen dat weer doen in hun afzonderlijke gebouwen, of kunnen ze samen in 1 gebouw? Een gebouw dat dan bovendien niet alleen aan de samenwerkende basisscholen ruimte biedt, maar ook aan kinderopvang Snoopy en peuterspeelzaal Ollekebolleke, misschien zelfs aan andere (kind)organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdzorg. Samen kunnen zij dan een Integraal Kindcentrum (IKC) vormen. Een laagdrempelig gebouw voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar.