Over Snoopy

Snoopy is in november 1983 opgericht door Jolanda van Tol–van As.

Zij begon als gediplomeerd kinder-/jeugdverzorgster een peuterspeelgroep in het oude speeltuingebouwtje ‘De Peppel’ in Leimuiden. Peuters van 2 tot 4 jaar konden daar twee ochtenden per week komen spelen. Al gauw werden op alle werkdagen speelochtenden georganiseerd, omdat er veel kleine klantjes waren. Na een paar jaar is de peuterspeelzaal (PSZ) verhuisd naar gebouw ‘Het Kruispunt’ in Leimuiden.

Door de jaren heen, en na onderzoek, bleek dat er een grote behoefte was aan een andere vorm van kinderopvang: dagopvang voor kinderen, van 0 tot 4 jaar, van werkende en/of studerende ouders. Inspelend op de vraag werd Kinderopvang Snoopy Leimuiden opgericht en op 1 november 1993 gingen de deuren van het kinderdagverblijf (KDV) open. Deze werd gevestigd aan de Griede in Leimuiden. Vanaf die tijd worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen uit Leimuiden en omliggende dorpen.

De eerste kinderen van het KDV werden vier jaar en er bleek behoefte aan uitbreiding van de huidige opvang, namelijk opvang na schooltijd. Snoopy breidde vanaf januari 1996 de opvang uit met een buitenschoolse opvang (BSO). Deze BSO biedt voor schooltijd (inclusief ontbijt), na schooltijd en gedurende hele dagen in de schoolvakanties, opvang aan kinderen van de basisschool. De BSO werd in het begin in een derde ruimte van ‘De Griede’ gehouden, maar al gauw werd deze groepsruimte te klein. De BSO werd vanaf maart 1998 eveneens gevestigd in het gebouw ‘Het Kruispunt’ te Leimuiden. De BSO is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons kinderopvang concept. Vanaf oktober 1999 werd ook een KDV groep geopend op locatie ‘Het Kruispunt’. In 2012 zijn de groepen vanuit het Kruispunt verhuisd naar een eigen nieuw gebouw aan de Acacialaan in Leimuiden.

Op 1 juni 2001 zijn de deuren opengegaan van een nieuw kinderdagverblijf in Kudelstaart met drie KDV groepen. Ook in Kudelstaart was er enorme behoefte aan naschoolse en vakantieopvang. Daarom zijn we in november 2002 gestart met een BSO in Kudelstaart, gevestigd aan de Haya van Somerenstraat. In september 2002 breidde Snoopy uit met een kindercentrum in Woubrugge gevestigd in een nieuw gebouw in samenwerking met de gemeente. In dit gebouw is een kinderdagverblijf met twee groepen en een BSO gehuisvest.

Halverwege 2004 is Snoopy’s peuterspeelzaal na 21 jaar gestopt met de speelochtenden die als zodanig werd aangeboden. Door de jaren heen werden de kinderdagverblijven echter een steeds grotere concurrent van de peuterspeelzalen; een tendens door het hele land. Ouders kozen steeds vaker voor opvang op een kinderdagverblijf en daarbij de tegemoetkoming van de overheid in de kinderopvangkosten, om zorg en arbeid goed te kunnen combineren.

In 2013 is Snoopy begonnen met het aanbieden van peuteropvang in Kudelstaart en Leimuiden. Deze vorm van opvang valt ook onder de wet kinderopvang en komt voor tegemoetkoming in aanmerking.

Sinds 16 maart 2016 biedt Snoopy op maandag, dinsdag en donderdag KDV en BSO opvang aan in Rijnsaterwoude.

Vanaf 2018 valt ook voormalig peuterspeelzaal Olleke Bolleke onder Snoopy. 

Snoopy telt momenteel zeven opvanglocaties, met babygroepen (voor 0-2 jarigen), kinderdagverblijfgroepen (voor 0-4 jarigen), peutergroepen (voor 2-4 jarigen) en buitenschoolse opvanggroepen. (4-6, 7-8, 8+ ). Het centraal bureau is gevestigd in Leimuiden.

Met dank aan alle medewerkers is Snoopy gegroeid tot een begrip in de omgeving. Wij hopen u nog jaren de kwalitatieve kinderopvang te bieden, zoals u dat van ons gewend bent. Tevens blijven wij inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Vertel ons uw wens en wij denken met u mee!

Wij nodigen u van harte uit voor een persoonlijke rondleiding op een van onze opvanglocaties.

Tot ziens, tot Snoopy!

Vriendelijke groeten, Ton en Jolanda van Tol

Kinderopvang 0-4

BSO 4-13

Locaties