Missie & Visie

Missie

“Wij bieden kinderen een veilige én uitdagende omgeving waarin spelen, leren en groeien samengaan zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige individuen.”

Visie

…op de ontwikkeling van kinderen
Kinderen bezitten een eigen karakter en bouwen een eigen identiteit op. Kinderen ontwikkelen zich wanneer er positieve aandacht is, wanneer volwassenen inspelen op signalen die ze geven, wanneer ze ruimte krijgen ervaringen op te doen en ze waarden en normen meekrijgen.

Kinderen hebben begeleiding nodig om zich te ontwikkelen tot een evenwichtige en zelfstandige mensen. Vanuit een veilige, geborgen omgeving wordt uitdaging aangeboden, wat leidt tot (brede) ontwikkeling.

…op de rol van de kinderopvang / begeleiding van kinderen

Goede opvang komt tegemoet aan de basisbehoefte van kinderen: welbevinden, ontwikkeling en uitdaging.

Jonge kinderen hebben een sterke behoefte aan geborgenheid en veiligheid, daarnaast hebben ze behoefte de wereld om zich heen te (ver)kennen en uitdaging te zoeken. Voor het welbevinden en een goede ontwikkeling zijn beide noodzakelijk: voldoende veiligheid en voldoende leerervaringen. Bij jonge kinderen spelen opvoeders, dus ook de pedagogisch medewerkers, hierin een belangrijke rol. In de omgang met jonge kinderen kunnen pedagogisch medewerkers bijdragen aan het gevoel van veiligheid bij de kinderen. Tevens kunnen zij zorgen dat de kinderen voldoende worden uitgedaagd nieuwe ervaringen op te doen.

In onze visie levert kinderopvang meerwaarde op voor kinderen: door de interactie met andere kinderen en volwassenen, door andere ruimtes en materialen en door het aanbod van activiteiten.

…op de rol van pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers spelen in op de behoeften van kinderen die nodig zijn voor veiligheid en welbevinden. De mate waarin is per kind verschillend. Kinderen die veel veiligheid om zich heen ervaren, voelen zich vrij om te ontdekken. Kinderen die veel prikkels en dreiging ervaren, hebben een grote behoefte aan veiligheid.

Het gaat hierbij steeds om volgende vragen:

 • Hebben de kinderen het naar hun zin?
 • Hebben de kinderen iets geleerd wat zinvol voor hen is?
 • Hebben de kinderen met elkaar gespeeld?
 • Hebben de kinderen geleerd op een sociale en respectvolle wijze met elkaar om te gaan?

Kortom: we willen “alles” doen in het belang van de kinderen.

Vuistregels

Op basis van bovenstaande kunnen wij drie vuistregels in onze omgang met kinderen formuleren:

 1. Met volle aandacht:
 • Kinderen krijgen de volle aandacht.
 • Er is 1 op 1 interactie.
 • Kinderen kunnen bijtanken.
 • De pedagogisch medewerker er echt is met en voor dat ene kind.
 • Er is tijd en geduld.
 • Er wordt ruimte gegeven aan de kinderen.

2. Kijk en luister:

 • Interactie begint met goed kijken en luisteren.
 • Wat heeft dit kind mij te vertellen, waar vraagt het om?
 • Je laten verrassen / openheid in het contact.

3Elk kind is uniek:

 • Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier; elk kind heeft unieke eigenschappen.
 • Het opbouwen van een relatie betekent dat je kinderen als persoon gaat begrijpen en waarderen.
 • Inspelen op de kinderen.