Opvoedingsdoelen

Kinderopvang Snoopy heeft een zevental opvoedingsdoelen geformuleerd, die centraal staan in onze opvang, ongeacht de leeftijd van de kinderen. Deze zeven opvoedingsdoelen zijn:

  1. Kinderen ondersteunen in het opbouwen van zelfvertrouwen.
  2. Het stimuleren van de zelfredzaamheid.
  3. Brede ontwikkeling stimuleren.
  4. Sociale vaardigheden opbouwen en leren hanteren.
  5. Respect tonen voor anderen en spullen.
  6. Meegeven van normen en waarden.
  7. Eerlijk zijn.