Oudercommissie

Elk dorp heeft een eigen oudercommissie (OC). Deze behartigt de belangen van de ouders en bestaat uit maximaal drie ouders per groep. Een kennismakingsbrief van de OC wordt tijdens het intakegesprek uitgereikt. De OC heeft op elke locatie een eigen postvakje en informatiebord. Tevens hangt op iedere locatie een foto van de oudercommissie.

De taken, samenstelling, benoemingen etc. zijn vastgelegd in kwaliteitsdocument 4.61 ‘OuderCommissie (OC) / algemeen en huishoudelijk reglement’. De notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de locatie en via inlog klanten van onze website. Over de voortgang van de werkzaamheden van de OC wordt u op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief.

De jaarlijkse ouderbijdrage van € 5 per kind kunt u overmaken op rekeningnummer NL88RABO0155668048 t.n.v. Kinderopvang Snoopy Oudercommissie.

Snoopy heeft voor elke oudercommissies een lidmaatschap bij BoiNK (belangen Ouders in de kinderopvang)

De OC’s organiseren twee maal per jaar een thema-avond waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Heeft u leuke ideeën voor een dergelijk thema-avond? Dan horen zij het graag van u!

Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken over de kwaliteit van de opvang. Kwaliteit is niet ons einddoel, maar is voor ons iets waar we, graag samen met u, aan blijven werken.

Denkt u misschien: “De OC, dat is in de toekomst ook iets voor mij”, dan horen we dit graag van u!

Mailadressen oudercommissies KDV/PO+/BSO: