Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang is op 1 januari 2005 in werking getreden. De wet regelt de kwaliteit en het toezicht daarop en de financiering van kinderopvang.

Kwaliteit: de wet verplicht het kindercentrum te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra. De GGD registreert en controleert de opvang.

Financiering: uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. U sluit zelf een overeenkomst met het kindercentrum en betaalt zelf de opvangkosten. Vanaf 2007 geldt er een verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang.

Ouders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele kinderopvang, bijvoorbeeld dagopvang van nul tot vier jaar en buitenschoolse opvang voor basisschool kinderen.

Meer weten?: