Kinderdagverblijf / peutergroepen

Op het KDV bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij vangen de kinderen op in verticale groepen. In Kudelstaart bieden we opvang aan in zowel verticale- als in horizontale groepen (baby/dreumes en peutergroep). In leeftijdsgroepen worden leeftijdsgebonden activiteiten aangeboden en werken we met het open deuren beleid (zie ‘pedagogisch beleid’). D.m.v. de methode KIJK! volgen we de ontwikkeling van het kind waardoor we gericht individueel kunnen begeleiden.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden de kinderen spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool. Hiervoor gebruiken wij de methode UK & PUK. Er is extra aandacht voor de sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling. Kinderen worden geprikkeld om uitdagingen aan te gaan en hierin speelt vriendje PUK een grote rol.

Snoopy heeft alleen pedagogisch medewerkers in dienst welke speciaal geschoold zijn in de methodes KIJK! en UK & PUK.

Op het KDV bieden we hele dagopvang, halve dagopvang, flexibele opvang (op basis van uw werkrooster)*, verlengde opvang en ‘altijd plek’ plaatsen* aan.

* een zeer arbeidsvriendelijke vorm van opvang voor u, maar we verliezen het welzijn van uw kind niet uit het oog!

Kinderopvang daagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen, op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau. Wat leren kinderen op de kinderopvang?;

Sociaal-emotioneel

Kinderopvang heeft kinderen veel extra’s te bieden. Kinderen krijgen er de mogelijkheid om sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Timide peuters hebben net zoveel contacten met andere kinderen als kinderen die wat vrijer zijn. Daar doen ze in sociaal opzicht hun voordeel mee.

Kinderen leren door imitatie. Ze zijn meer geneigd andere kinderen te imiteren dan volwassenen. Op het kinderdagverblijf zien peuters anderen op het potje gaan, zichzelf aankleden of netjes aan tafel zitten. Dat gaan ze zelf ook doen.

Motorisch

Bewegen en buiten spelen zijn in de kinderopvang belangrijke onderwerpen, omdat het gezond is en de grove motoriek stimuleert. Op de dagopvang zijn fietsjes, steps en een klimtoestel met glijbaan en er is heel divers (buiten)speelgoed aanwezig. Ook wordt gebruik gemaakt van nabijgelegen speeltuinen. Van buiten spelen leren kinderen ook rekenen en wiskunde. Dat klinkt groots, maar ze leren goede torens in de zandbak bouwen, hoe ze het snelst van de glijbaan kunnen en verstoppertje spelen. Ook krijgen ze te maken met begrippen als ‘groter’ en ‘kleiner’.“

Er worden bewegingsspelletjes voor verschillende leeftijden aangeboden.

Creatief

Groepsleidsters staan erom bekend dat ze vaak heel creatief zijn. Ze stimuleren kinderen in hun creativiteit door te tekenen, te knutselen, te dansen, spelletjes te doen of muziek te maken. Resultaat is niet belangrijk, we gaan uit van de autonomie van het kind.

Cognitief

Voorlezen, liedjes zingen, vertellen wat je op je brood wilt eten, spelletjes doen en met elkaar spelen: al deze activiteiten en bezigheden bevorderen de taalontwikkeling van kinderen op de kinderopvang.

Buiten leren ze van de natuur, in liedjes bijvoorbeeld de dagen van de week, knutselthema’s maken kinderen bewust van de seizoenen of feestdagen en door spelletjes leren ze tellen.

Voor- en vroegschoolse Educatie

Op het KDV bieden wij voor- en vroegschoolse educatie aan. Wij hebben gekozen voor de methode Uk & Puk. Dit is een onderwijsprogramma die taalachterstanden bij kinderen helpen voorkomen en/of inhalen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in achterstandssituaties die op kinderopvang hebben gezeten, het beter doen op school. Ze gaan minder vaak naar het speciaal onderwijs en hebben minder gedragsproblemen.

Door het aanbieden van het VVE programma werken we aan een gelijke start voor alle kinderen op de basisschool.

  Dagprogramma KDV  
  07.30 uur ontvangst (tussen 07.30-08.45 uur) en spelen onder begeleiding
  09.15 uur aan tafel: fruit eten + drinken
  10.00 uur activiteit
  11.30 uur broodmaaltijd / warme maaltijd
  12.15 uur verschonen / plassen, naar bed (of naar huis tussen 12.30 - 13.00 uur)
  14.30 uur drinken (individueel)
  15.45 uur verschonen / plassen
  16.00 uur aan tafel: crackers en/of rijstenwafels + drinken
  16.30 uur onder begeleiding spelen (ophalen tussen 16.30-18.00 uur)

Onze KDV's: KDV Leimuiden - KDV Kudelstaart - KDV Rijnsaterwoude - KDV Woubrugge

Peuteropvang (VVE groep)

In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte bieden wij peuteropvang aan bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar. In deze groep is er extra aandacht voor de taalontwikkeling d.m.v. het hiervoor genoemde KIJK! en de UK & PUK methode. Kinderen kunnen door het CJG (consultatiebureau) doorverwezen worden indien de kinderarts of logopediste dit als zinvol achtten.

De peuters worden tenminste voor twee dagdelen geplaatst om de methode goed aan te kunnen bieden. Een dagdeel is van 08:30 – 12:30 uur. De lunch is inbegrepen. De PO+ wordt vooralsnog aangeboden in Kudelstaart en vanaf 01.01.2018 in Leimuiden.

  Dagprogramma Peuteropvang  
  08.30 uur ontvangst (tussen 08.30-08.45 uur) en spelen onder begeleiding
  09.15 uur aan tafel: fruit eten + drinken
  10.00 uur activiteit
  11.30 uur broodmaaltijd / warme maaltijd
  12.15 uur verschonen / plassen, naar bed (of naar huis tussen 12.15-12.30 uur)

We bieden Peuteropvang op de volgende locaties: KDV Leimuiden / KDV Kudelstaart

Flexibele opvang

U kunt bij ons flexibele opvang afnemen. Vertel ons uw wens en wij denken met u mee!

Vraag naar de mogelijkheden door contact op te nemen met de kindplanning: 0172-500312 / kindplanning@kinderopvangsnoopy.nl