Peuter-plus opvang (PO+)

In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte bieden wij peuteropvang aan bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar. In deze groep is er extra aandacht voor de taalontwikkeling d.m.v. het hiervoor genoemde KIJK! en de UK & PUK methode. Kinderen kunnen door het CJG (consultatiebureau) doorverwezen (geïndiceerd) worden indien de kinderarts of logopediste dit als zinvol achtten.

Gemeente Aalsmeer heeft plekken ingekocht bij Snoopy om kinderen met een indicatie te plaatsen. Ouders betalen daarnaast een eigen bijdrage.

De peuters worden tenminste voor twee dagdelen geplaatst om de methode goed aan te kunnen bieden.

In Kudelstaart bieden wij een PO+ dagdeel van 08:30 – 12:30 uur inclusief lunch

In Leimuiden bieden wij PO+ ochtend dagdeel van 8:30 - 12:00 exclusief lunch en een middag dagdeel van 12:00 - 15:30 uur inclusief lunch

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kindplanning: 0172-500312 / kindplanning@kinderopvangsnoopy.nl